خاطرات آیت الله محمد یزدی

۳,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب شامل خاطرات آیت الله محمد یزدی است كه در رابطه با زندگی خود از بدو تولد، تا تحصیل، آشنایی با علمای حوزه، دوستان و شرح مبارزات عنوان شده است.هم چنین در مورد تحقیقات علمی خود، شخصیت آیت الله بروجردی، مبارزات حضرت امام و وقایع نهضت و مبارزا ت روحانیون، دوران تبعید حضرت امام و وقایع پس از انقلاب، خاطراتی بیان شده است.