تاریخ شفاهی تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۸,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 بنیان نظامی نو و بی‌بدیل در تاریخ معاصر جهان بود كه با آموزه‌های اسلامی و با بهره‌گیری از فرهنگ شیعی شكل گرفت. انقلاب اسلامی در حقیقت ویران كردن بنیان‌های ظالمانه‌ای بود كه به اسم شاه و شاهان از یك ‌سو استقلال ایران و ایرانیان را از بین برد. و برده­ی اسرائیل و انگلیس و آمریكا كرده بود و از سوی دیگر با ساواك مخوف خود هر مخالفتی را به شدیدترین وجه سركوب می‌كرد. شعار عمده­ی مردم «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نیازمند بازوانی بود تا ضمن تثبیت انقلاب به حفظ و حراست از دستاوردهای آن بپردازد. از این ‌رو در روزهای پس از پیروزی، نهادهایی چون كمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... شكل گرفت. تجربیات و مشاهدات دو قرن مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی اخیر نشان می‌دهد كه پس از هر پیروزی، عوامل و جریان‌های اصلی مبارز و مجاهد علیرغم تحمل رنج‌ها و خسارت‌ها با كشته و زمین‌گیر شدن تعداد زیادی از آنان، نیروهای ضد انقلاب و ضد مردمی ادارة امور را با عناوینی چون متخصصین، مورد حمایت قدرت‌های بزرگ، سرمایه‌داران و روشنفكران به دست می‌گیرند. به این ترتیب انقلاب با رجعتی قانونی! دستاوردهای خود را از دست می‌دهد. از اینرو بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از نیروهای مبارز و مجاهد برای جلوگیری از تكرار شكست انقلاب دست به كار شدند. و با توجه به ماهیت اسلامی و باورهای مذهبی در انقلاب ایران، سپاه پاسداران از نیروهای مخلص و متدین و انقلابی از اقشار مختلف مردم به‌ویژه دانشجویان شكل گرفت. این نهاد جدید در حفظ و حراست از نهال نوپای انقلاب نقش مهمی ایفا كرد و رفته‌رفته در حوزه‌های خدمتی در كنار نهادهای امنیتی و انتظامی و به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه یافت. این اثر برآن است تا چگونگی شكل‌گیری این نهاد انقلابی را به شیوه‌ی تاریخ شفاهی و از طریق مصاحبه با دست‌اندركاران تأسیس آن و تجزیه و تحلیل مباحث، روند تحولات را مورد بررسی قرار دهد.