از نفرین زمین(بازخوانی جلال آل احمد بر اساس آثارش)

مجتبی حبیبی

۲,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

«از نفرین زمین» تلاشی است بای بازخوانی مجدد جلال، نه آن سان که دیگران گفته و شنیده‌اند؛ بلکه آن سان که او گفته است و جز آثار او، چه ذخیره‌ای یارای بازگویی آن همه حکایت را دارد ؟ این اثر در چهار بخش، آثار جلال را موشکافی می‌کند و با او همراه می‌شود تا آخرین برگ‌های یک داستان که هر چند به مرگ مشکوک نویسنده نا تمام می‌ماند، ولی می‌توان صفحه‌ی سفید مانده ی آن را خواند و از روی آن استنساخ کرد. در بخش اول، از سفرنامه‌های جلال، سفرهای خارجی او بررسی شده است. در بخش دوم، داستان‌های جلال را (شامل رمان و مجموعه داستان) که او را در مقام پیشگاهی ادبیات نهضت و مبارزه و حتی انقلاب اسلامی می‌نشاند برانداز می‌کند. در بخش سوم، یادداشت‌ها و در بخش چهارم مقالات و تقادیر سیاسی اجتماعی او را از نظر می‌گذراند.