کد خبر: ۱۰۹۴

روایت احسان نراقی از انقلاب رسانه ای امام در نوفل لوشاتو

اگر بپذیریم که امام خمینی در نجف مبانی تئوریک انقلاب فراهم کرد، ایشان در فرانسه به جنگ رسانه ای با حکومت پهلوی رفت. از این رو بود که جایگاه مبارزات فرانسه را باید بسیار برجسته کرد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - کافه تاریخ نوشت: اگر بپذیریم که امام خمینی در نجف مبانی تئوریک انقلاب فراهم کرد، ایشان در فرانسه به جنگ رسانه ای با حکومت پهلوی رفت. از این رو بود که جایگاه مبارزات فرانسه را باید بسیار می بایست برجسته کرد. در این کشور بود که مبارزات اوج گرفت و کار حکومت پهلوی برای همیشه تمام شد. شاید محمدرضا پهلوی هرگز تصور نمی کرد امام خمینی این چنین پتانسیل جذب رسانه ها را داشته باشد:

«آیت الله خمینی در پاریس آنچنان رسانه ها را به را به خود اختصاص دادکه نه تنها موجب شگفتی مقامات ایرانی و فرانسوی گردید بلکه اطرافیانش را نیز متحیر ساخت. در واقع زمانی که او بغداد را ترک کرد به هیچ وجه در فکر اقامت در پاریس نبود. موقعی که او را از مرز عراق کویت راندند بیشتر در فکر رفتن به سوریه یا الجزایر افتاد. تنها کشور اروپائی هم که می توانست ترجیح دهد آلمان فدرال و یا دقیقتر بگوئیم بندر هامبورگ بود زیرا تنها مسجد شیعیان در اروپا در آنجا قرار داشت. در این هنگام پس از آنکه کویتی ها او را به کشور خود نپذیرفتند و عراقی ها هم در تصمیم بیرون راندن وی سماجت بیشتری نشان دادند پاریس را که کانون طرفدارانش به حساب می آمد ترجیح داد البته در ابتدای امر به صورتی موقتی اما بعدا به دلیل موفقیتی که در جلب رسانه های این کشور بدست آورده بود به طور دائمی آن را پذیرفت.»
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات