دین داری و تحولات اجتماعی ایران معاصر

۲۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

دینداری و تحولات اجتماعی   تحولات اجتماعي مي‌روند تا آثار خود را بر دين‌داري جامعه‌ي ايراني بگذارند. شرايط اجتماعي ايران معاصر طي نيم‌قرن اخير آن‌چنان پرشتاب در حال حرکت‌اند که در برخي عرصه‌ها در حال شکل‌دهي گُسل‌ها و شکاف‌هاي اجتماعي‌اند. اين تحولات نه‌تنها روحانيت، بلکه بسياري از طراحي‌هاي رسمي و سازماني را جا گذاشته‌اند. مهم، درک منطق و ساختار اين تحولات، صرف‌نظر از تجلّيات و بروزهاي ظاهري آنها است. تأثیرات دین بر جامعه چه از نظر اندیشه و چه در صحنه عمل تقریباً ثابت شده است. اگر در کارکردهای سیاسی دین بحث هایی وجود داشته باشد، در کارکردهای اجتماعی آن همخوانی بیشتری دارد، اما همانطور که شکل و محتوای تحولات اجتماعی تحت تأثیر نوع قرائت و رفتار دینی جامعه، اندیشه های دینی، مظاهر دینداری است. و جایگاه اجتماعی مبلغان دین نیز تحت تأثیر تحولات اجتماعی قرار می گیرد؟ اگر روحانیت را منادی و مدافع دین بدانیم، چه نسبتی بین روحانیت و تحولات اجتماعی (و فرهنگی) در ایران معاصر وجود دارد یا باید وجود داشته باشد؟ همان گونه که شکل و محتوای دین بر شکل و ذهنیت اجتماعی ایران معاصر تأثیر دارد، چارچوب تحولات و تحولات اجتماعی نیز می تواند در ماهیت/ قرائت دین، سبک دین و جایگاه مبلغان تأثیر داشته باشد. از دین؟ با توجه به روند تحولات اجتماعی در سطح بین المللی و داخلی، آینده دینداری در کشور چگونه پیش بینی می شود؟ هدف این کتاب پاسخگویی به این نوع سوالات و یافتن راهکارهایی برای حفظ و ارتقای سطوح دینداری در جامعه است.