ایدئولوژی اصلاحات (اصلاحات به روایت حلقه آیین) چاپ دوم

۳۱,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حلقه‌ی آیین در آغاز دهه‌ی 1370 و بدون داشتن نشریه‌ای محفلی تشکیل شد که مباحث آن کم و بیش از سوی رسانه‌های دیگر منتشر می‌شد. برخي اعضاي برجسته‌ی حلقه‌ی آيين مانند حجاريان، هم در حلقه‌ی كيان عضو بودند و هم با حضور در روزنامه‌ی سلام و دوهفته‌نامه‌ی «عصر ما» مطالب خود را در اين نشريات منتشر مي‌ساختند. همچنین مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست‌جمهوري از مهم‌ترين مراكزي بود كه اعضاي مهم آيين در آن فعاليت داشتند. در واقع بسياري از سياست‌ها و راهبردهايي كه در سال‌هاي بعد اعضاي اين حلقه اتخاذ كردند محصول پژوهش‌هايي بود كه در آن مركز صورت گرفت.