ایدئولوژی اصلاحات اصلاحات به روایت حلقه‌ی آیین (تحلیل ایدئولوژی سیاسی حسین بشیریه و سعید حجاریان)

۱۰,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جریان چپ اسلامی كه با پیروزی انقلاب اسلامی مدتی دولت و مجلس را در اختیار داشت، به‌تدریج در دوران سازندگی به جریان لیبرال و روشنفكری دینی نزدیك شد و تحت تأثیر آنها درصدد تجدیدنظرطلبی در نظام اسلامی برآمد. آنها در این دوره با تشكیل حلقه‌های فكری مختلف شروع به مفهوم‌سازی برای تحول و طرح مطالبات سكولاریستی نمودند و در نتیجه‌ی انتخابات 1376 تأثیرگذار بودند. یكی از این محافل فكری حلقه‌ی آیین بود.مجله‌ی «آیین» در دهه‌ی 70 با درخواست سید محمد خاتمی مجوز انتشار گرفت و برخی از افراد حلقه‌ی «كیان» نیز دور وی جمع شدند و حلقه‌ی فكری «آیین» را تشكیل دادند. افراد حلقه‌ی فكری «آیین» از ابتدا دارای یك گرایش خاص نبودند، بلكه با بازاندیشیِ افكار خود، بحث‌های معرفت‌شناختی و نقد وضعیت موجود و البته تأثیرپذیری از حلقه‌ی فكریِ «كیان»، به این نتیجه رسیدند كه تركیبی از تجربیات تمدن غربی و بومی‌كردنِ آنها با ارزش‌های داخلی، بهترین راهكار توسعه در كشور است. اعضای این حلقه به تمدن غربی علاقه‌مند بودند و برای گسترش مفاهیم مدرن غربی تلاش می‌كردند و به مرور زمان با شعار توسعه‌ی سیاسی، پیوستن به نظام جهانی و دموكراسی دینی، به‌سوی تمدن و تفكر غربی و لیبرالیسم حركت كردند.این حلقه‌‌ی فكری بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376 و پیروزی محمد خاتمی، گفتمان دوم خرداد را شكل دادند. البته بیشتر مبانی فكریِ این گفتمان در حلقه‌ی «كیان» پی‌ریزی و پایه‌گذاری شده بود، اما این اندیشه‌ها در حلقه‌ی فكری «آیین» سیاسی شد. به عبارت دیگر، «آیین» پروژه‌ی سیاسی‌شده‌ی «كیان» به حساب می‌آمد.بسیاری از صاحب‌نظران حلقه‌ی «آیین» به دلیل تحصیل در دانشگاه‌های مختلف در رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی، با مفاهیم نوین غربی آشنا شده بود و تا حدود زیادی تحت تأثیر افكار حسین بشیریه قرار گرفتند. بدین‌ترتیب این گروه با حلقه‌ی «كیان»، كه تحت تأثیر اندیشه‌های سروش شكل گرفته بود، پیوند خورد و در حلقه‌ی «آیین» امكان تبدیل‌شدن به یك برنامه‌ی سیاسی را پیدا كرد.مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستای معرفی و نقد افكار این جریان فكری به انتشار این كتاب اقدام كرده است. در پایان ضمن تقدیر از نویسنده‌ی محترم، از همكاران پرتلاش در مؤسسه‌ی فرهنگی هنری و انتشارات قدردانی می‌شود.