بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی(چاپ سوم)

امید حسینی

۸,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

فتنه‌ی سال 1388 به رغم اینكه ضربه‌ای به وحدت و قدرت ملی وارد ساخت و مملكت را در تشنج هشت ماهه فرود برد، با این همه باعث روشن‌شدن خط فكری و مشی برخی از نخبگان نظام و مدعیان همراهی دیروز امام‌خمینی(ره) شد. كسانی كه تا پیش از برگزاری انتخابات همراهی با امام ونهضت اسلامی و همچنین خدمت در نظام اسلامی را به سان مدال افتخاری برای خود محسوب می‌كردند، به یكباره بعد از اعلام نتایج انتخابات با دامن‌زدن به شایعه‌ی تقلب و حمایت از سران فتنه و هتاكی به مسئولان نظام، یكسره در مقابل نظام اسلامی و آرمان‌های امام و انقلاب ایستادند. آیت‌الله یوسف صانعی همچنان كه خود بیان كرده است در روزگار نهضت امام از حلقه‌های سوم و چهارم مبارزه بود و در كنار و حاشیه‌ حركت می‌كرد و تبلیغ می‌نمود.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آیت‌الله صانعی به عضویت شورای نگهبان درآمد و چند سالی بعد از آن استعفا كرد. مدتی بعد در سمت دادستان كل كشور مشغول شد كه بنا به عللی كه خدمت حضرت امام(ره) مطرح كرد، از مسئولیت كناره‌گیری نمود و در قم به فعالیت‌های علمی حوزوی پرداخت. پس از ارتحال امام‌خمینی(ره) با شدت وحدت خاصی از مقام معظم رهبری حمایت می‌كرد كه این مواضع پس از انتخابات دوم خرداد و روی كار آمدن جریان اصلاحات دچار دگردیسی شد. وی كه بسیار دوست داشت به عنوان مرجع نواندیش مطرح شود در دوران اصلاحات با فتاوی شاذ و بدعت‌آمیز در پی جذب مخاطب بود. در انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن از سران فتنه حمایت كرد و بنای هتاكی به مسئولان را گذاشت. مرجعیت شیعه در طول تاریخ پرافتخار تشیع چنین گفتارهایی درباره‌ی مخالفان بیان نكرده بودند كه آیت‌الله صانعی مرتكب شد. مجموع این رفتارهای باعث بركناری وی از مرجعیت گردید. كتاب پیش رو با گذری بر مواضع و دیدگاه‌های دیروزی آیت‌الله صانعی و شعارهای امروزی وی در ابعاد و حوادث مختلف، به صورت مستند و اغلب با تكیه بر سخنان خود ایشان، فرایند چرخش كامل وی را از نظام اسلامی و همراه و همگام‌شدن با مخالفان نظام را نشان می‌دهد.