اندیشه اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی (با تاکید بر اندیشه سیاسی)

قیمت پشت جلد
۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با مطرح‌شدن و گسترش‌يافتن ادعاي اداره‌‌‌ي تمامي امور جامعه و حکومت با مباني اسلامي، نياز به روزآمدسازي و توليد تئوري‌‌‌هايي چون اقتصاد اسلامي، علم ديني و بومي و فلسفه‌‌‌ي سياسي اسلامي بيش از پيش احساس شد. در اين ميان، جريان «فرهنگستان علوم اسلامي قم» نيز با چنين دغدغه‌‌‌اي درصدد برآمد تا با تأسيس فلسفه‌‌‌اي بديع (فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي شدن اسلامي)، به طرح‌‌‌ريزي بنيان‌‌‌هاي تمدن نوين اسلامي مبادرت ورزد. اين جريان بر آن است که انقلاب اسلامي مقدمه‌‌‌اي براي حاکميت دين اسلام در تمام ابعاد فردي و اجتماعي بشر است و آن را نخستين مرحله از ايده‌‌‌ي بزرگ تمدن‌‌‌گرايي اسلامي در مقابل تمدن مدرن مي‌‌‌داند. از نظر اين مرکز، براي بناي تمدن نوين و بزرگ اسلامي، تحقق انقلاب فرهنگي و تحول عميق علمي و فرهنگي در سه عرصه‌‌‌ي حوزه، دانشگاه و نظام اجرايي ضروري است و تحول مذکور مي‌‌‌بايست در چارچوب ارزش‌‌‌هاي آغازين شکل بگيرد.