فعالیت سیاسی و مسلحانه گروه حزب اله

1351 - 1346 تاریخ شفاهی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

استبداد موجود در نظام سیاسی رژیم پهلوی ، ترویج فرهنگ غربی و بی‌توجهی به شعایر اسلامی و بسته بودن فضای مخالفت به وضعیت موجود، انگیزه‌ی تشکیل گروه حزب الله بود و ترکیب شرایط داخلی ایران (شکست‌های مبارزات مردمی مسالمت جویانه) و شرایط روز جهانی (انعکاس پیروزی‌های جنبش‌های مسلحانه چپ در سطح جهان) در واقع عواملی بود که حزب‌الله را در سمت و سوی مبارزه‌ی مسلحانه قرار داد.