تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران(جلد اول)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اين اثر با بررسي شرايط و علل وقوع رويدادهاي سياسي و اجتماعي کشور از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 تا 13 آبان 1358 نشان مي‌دهد مجموعه تحوّلات نُه ماه آغازين حاكميت نظام جمهوري اسلامي، علي‌رغم مشکلاتي که به کشور تحميل کرد، در مجموع به پالايش نظام و تقويت خط انقلابي امام(ره) منجر شد. اگرچه برخي رويدادهاي مقطع تاريخي مذکور به‌طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته، اما در اين مجموعه براي تبيين نظام‌مند و تحليلي اين رويدادها در کنار هم و به‌صورت يک مجموعه مستقلْ اقدام شده است. روايت و تحليل تاريخيِ صحيح و منطبق بر واقعيتِ اين رويدادها، براي جلوگيري از تحريف پيشينه‌ي انقلاب اسلامي و مقابله با تبليغات گسترده‌ي رسانه‌هاي مغرض و ضدانقلاب حائز اهميت فراوان‌ است.