تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (از مرجعیت امام خمینی تا تبعید)

۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

فهم مسائل و جریاناتی كه به تأسیس انقلاب اسلامی منجر گردید و در فرایند نسبتا طولانی به پیروزی 22 بهمن 1357 منتهی شد در گرو فهم حوادثی است كه در حد فاصل سالهای 43-1340 به وقوع پیوسته‌اند. بی‌شك شخصیت مذهبی امام (ره) در پیروز شدن انقلاب نقش غیرقابل انكاری دارد و كتاب حاضر با بررسی مجموعه‌ای از خاطرات كسانی كه از نزدیك شاهد شكل‌گیری حوادث، رخدادها و جریانات سه سال اول نهضت ـ‌ كه شخصیت سیاسی امام درآن شكل و نمود یافته است ـ بوده‌اند می‌تواند منبعی ارزشمند برای تاریخ انقلاب اسلامی باشد.