تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (تاریخ حوزه علمیه قم)

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در این كتاب نحوه شكل گیری حوزه علمیه قم و تبدیل آن به یكی از قطبهای علمی ـ آموزشی جهان تشیع با استفاده از خاطرات و مشاهدات كسانی كه در متن تحولات و رویدادها حضور داشته، یا از نزدیك شاهد آن بوده اند، بررسی و بیان گردیده است و سعی شده نشان داده شود كه چه عواملی دست به دست هم داده اند تا آن حوزه شكل گرفته، نقشی كم نظیر در تاریخ معاصر ایران بازی كند.

پدیدآورندگان