مبانی فراماسونی ( چاپ هشتم )

جعفر سعیدی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مقدمه ناشر عليرغم نقش مؤثر و بارز فراماسونري در تحولات سياسي ـ اجتماعي قرون اخير در غرب و نقش مخرب آن در جهان سوم و به‌ويژه كشورهاي اسلامي، متأسفانه، تاكنون تحقيق مستند، جامع و بيطرفانه‌اي به زبان فارسي در اين‌باره صورت‌نگرفته است. با وجود تلاش و كوشش زيادي كه در جهت ناديده گرفتن و يا كم‌اهميت جلوه‌دادن نقش فراماسونري و فراماسون‌ها در سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملل جهان و به‌ويژه ملل مستعمره و وابسته صورت گرفته و مي‌گيرد، اما افراد دردمند و متعهد و اذهان كنجكاو به بررسي ابعاد اين سازمان مخفي جهاني پرداخته و ابعاد ناشناخته آن را ـ تا آنجا كه منابع و اطلاعات در دسترس همه است ـ برملا كرده‌اند. گروه تحقيقات علمي تركيه در صدد برآمده است، تا روابط تاريخي فراماسونري و يهود را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داده و نمونه‌هاي بارز آن را در كشور تركيه نشان دهد. اين گروه مطالعاتي با استفاده از متون ديني يهود و اسناد و مدارك قابل توجه مربوط به صهيونيست‌ها و فراماسون‌ها. همساني‌ها، تشابهات و تمايلات فراواني را در مباني فلسفي، تشكيلات سازماني، آداب و سنن، علائم، رنگ‌ها، اشكال و ابزارهاي مقدس (با معاني رمزي)، سوگند خوردن به «تورات» و وحدت رويه وعمل در تحولات سياسي كشورهاي اسلامي (از جمله تركيه)، فراروي خوانندگان قرار مي‌دهد كه نمي‌توان نمونه‌هاي آن را در ساير كشورهاي اسلامي از جمله ايران كاملاً متحمل دانست. اين بدان معنا نيست كه اين كتاب كه حاصل كار چندين ساله گروه تحقيقات علمي تركيه است، از هر حيث بي‌عيب و بي‌نظير است، بلكه نخستين كوشش جدّي در اين راه است كه مي‌تواند براي مردم تركيه و ايران مفيد و آموزنده بود و سرآغاز تحقيقات عميق‌تر و جدي‌تر در اين زمينه باشد. بدين‌منظور مركز اسناد انقلاب اسلامي، اقدام به چاپ مجدد اين اثر نمود و از دانشمند گرامي جناب آقاي حسين مير كه ويراستاري كتاب را به‌عهده داشته و اجازه تجديد چاپ آن را نمودند سپاس‌گزاري و تشكر مي‌نمايد. مركز اسناد انقلاب اسلامي