خداوند اشرف از ظهور تا سقوط

نگاهس مستند و تاریخی به روند فرقه گرایی در سازمان مجاهدین خلق
۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مجاهدين به رهبري مسعود رجوي به دوره‌اي تعلق داشت که در آن بازار ايدئولوژي گرم بود. بنابراين ايدئولوژي هویت ساز رجوي نه برپايه‌ي مكاتب الهي بلكه براساس خودفهمي و هويت‌سازي مذهبي خاص خود او شکل گرفته بود. رجوي تلاش کرد با افکار آرمان‌گرايي و ايدئاليستي خود خط فاصلي بين تشکيلات مجاهدين و مذهب اسلام ايجاد کند و با شعار «جامعه بي‌طبقه توحيدي»، «انسان‌هاي طراز مکتب» خود را بسازد. اين ايدئولوژي در هويت‌بخشي به زندگي سياسي و اجتماعي، ايده­ هايي حتي چپ­ تر از بقيه‌ي ايدئولوژي­ هاي موجود در ايران را نويد مي­ داد و با شعار «اسلام در چپ مارکسيسم» تلاش کرد ايدئولوژي حاکم بر مجاهدين را مترقي نشان دهد. ولي در وراي همه‌ي جوسازي‌هاي مضحک فرقه­ اي و فروکش‌کردن گرد و خاکِ فريبکاري ايدئولوژيکي به­ حق بايد مجاهدين را «مرتجعين چپ­ نما» و در طيف فرقه­ هاي سياسي ـ مذهبي دسته­ بندي کرد. رهبري مجاهدين با عينک انقلاب ايدئولوژيک هويت انسان­ ها را به‌عنوان مقوله­ اي يكدست تحت­ تأثير عقايد قرون وسطايي و فرقه­ اي خود قرار داد. درحالي‌كه چنين هويت «خالص و ناب» که رجوي خود را طلايه­ دار آن مي­دانست هرگز واقعيت تاريخي نداشت و بر­گرفته از آگاهي­ هاي ناقص از اسلام و مارکسيسم بود که لاجرم رجوي را وادار به تبعيت از يک ايدئولوژي التقاطي مي­کرد که در ريشه، از همان اصول بنيادگرايي که بر تار و پود تشکيلات مجاهدين حاکم بود، نشأت مي‌گرفت.