حزب مردم

محمود لالوی

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حزب مردم یكی از احزاب دولت ساخته ی رژیم پهلوی بود كه در اجرای پروژه ی توسعه سیاسی شاه خواسته تشكیل گردید. با گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز این حزب به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و زوایای آن دقیقا روشن نشده است . در این كتاب با بهره گیری از اسناد بجا مانده حزب مردم تلاش شده تا شناخت همه جانبه ای از حزب مردم به عمل آید.