تبار ترور (بررسی کارنامه تروریستی بخش ویژه نظامی سازمان مجاهدین خلق)

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بدون شک یکی از اتهاماتی که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی قدرت‌های استکباری متوجه نظام جمهوری اسلامی شده اتهام حمایت از تروریسم است. این درحالی ‌است که نظام جمهوری اسلامی و شهرورندان آن قربانی وسیع‌ترین حرکت سازمان یافته تروریستی به شمار می‌آیند. این حرکت تروریستی که در قالب «سازمان مجاهدین خلق» نظام‌یافته بود به اشکال مختلف از سوی دولت‌های غربی مورد حمایت قرار گرفته و عملکرد هولناک آن در طراحی و اجرای گسترده‌ترین عملیات تروریستی تاریخ معاصر جهان نادیده گرفته شده است. اثر حاضر گام کوچکی است در مسیر اثبات پژوهشگرانه و مستند گوشه‌هایی از فعالیت‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق در گستره‌ی جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران براساس اسناد درون سازمانی.