بازنشر/

خاطره شهید همدانی از مأموریت به آفریقا

زمانی كه ما با فرمانده نیروی زمینی‌ کنگو كه پسرآقای كاپیلا بود كه بعد از ترور وی، رئیس جمهورشد، جلسه ای داشتیم، قرارشد كه یك مقدارازتجربه جنگ را ما درفرصت‌هایی كه داریم به ایشان منتقل كنیم، ایشان ازما سوال می‌كرد و ما درقالب خاطره به او جواب می‌دادیم و به ایشان گفتم كه جبهه شما خیلی راكد و ساكت است باید فعالش كنید وعملیات انجام بدهید ولواینكه عملیات كوچك باشد، بعد یاد جمله امام (ره) افتادم، گفتم: فرمانده كل جنگ ما می‌دانید چه دستوری داد؟ گفت: بله، چون برایش مهم بود، گفتم: یك زمانی بعد ازآنكه جنگی علیه ما شروع شد، مدتی جبهه‌های ما آرام بود وعملیاتی نداشتیم، فرمانده كل جنگ ما امام خینی (ره) فرمان صادر كرد و با رزمندگان و بسیجیان به طور محرمانه صحبت كرد و فرمودند شیپور جنگ را هر شب به صدا درآورید و هرشب عملیات كنید ولوعملیات نباشد.
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲
پایگاه  مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ سردار حسین همدانی در بخشی از خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است درباره سفر به آفریقا و تاثیر تجربه دفاع مقدس در آنجا می‌گوید: «ما به عنوان مستشارنظامی‌ به مدت نزدیك یكسال به كشور كنگو مامور شدیم، با یكی ازكسانی كه ملاقت می‌كردیم دراین كشور(كنگو) آقای كاپیلا چهره انقلابی بود كه درسال 1995 انقلاب كرده و رژیم آنجا را سرنگون كرده بود، ایشان همرزم پاتریس لومومبا بود، برای این كشور مشكلاتی به وجود آورده بودند و دو كشور به آن حمله شده بود، دقیقاً همان نسخه ای كه ازطرف دشمنان برای ما پیچیدند آنجا هم تجویز شده بود ولی در آنجا كاملاً مشهود بود كه اسرائیلی ها و امریكا پشت قضیه هستند، حتی هواپیماهای نظامی‌اسرائیل در آسمان آنجا ظاهر می‌شدند.

زمانی كه ما با فرمانده نیروی زمینی‌اش كه پسر آقای كاپیلا بود كه بعد از ترور وی، رئیس جمهورشد، جلسه ای داشتیم، قرارشد كه یك مقدار از تجربه جنگ را ما در فرصت‌هایی كه داریم به ایشان منتقل كنیم، ایشان از ما سوال می‌كرد و ما در قالب خاطره به او جواب می‌دادیم و به ایشان گفتم كه جبهه شما خیلی راكد و ساكت است باید فعالش كنید و عملیات انجام بدهید ولو اینكه عملیات كوچك باشد، بعد یاد جمله امام (ره) افتادم، گفتم: فرمانده كل جنگ ما می‌دانید چه دستوری داد؟ گفت: بله، چون برایش مهم بود، گفتم: یك زمانی بعد از آنكه جنگی علیه ما شروع شد، مدتی جبهه‌های ما آرام بود و عملیاتی نداشتیم، فرمانده كل جنگ ما امام خمینی (ره) فرمان صادر كرد و با رزمندگان و بسیجیان به طور محرمانه صحبت كرد و فرمودند شیپور جنگ را هر شب به صدا درآورید و هرشب عملیات كنید ولو عملیات نباشد.

وقتی كه مترجم این جمله را برای او ترجمه كرد، یك هفته بعد متوجه شدم كه این مطلب در قالب بخشنامه‌ای به ستاد مشترك ارتش و به رده‌های قرارگاه عملیاتی‌شان ابلاغ شده و باعث شد آنها عملیات انجام بدهند، در حالی‌كه مدت‌ها بود عملیاتی انجام نداده بودند. همین یك جمله كوچك امام (ره) در ارتش یك كشور را دیدیم كه چه اثر مهمی ‌گذاشت، در صورتی كه ما به بعضی ازحوادث تاریخ انقلاب وجنگ خیلی ساده نگاه می‌كنیم.»

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات