مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برشی از خاطرات سید منیرالدین شیرازی
مرحوم والد به کسروی تلگراف زدند و ابراز کردند: بی‌شک بزرگان به من بابت این پاسخگویی به فردی چون تو خرده خواهند گرفت، در عین حال من وظیفه خودم دیدم که در مقابل تو واکنشی نشان دهم تا اعتراضی نشود که چرا کسی پاسخ نگفت. به هر تقدیر من برای مناظره با تو اعلام آمادگی می‌کنم و در هر جا و به هر صورت که بخواهی چه کتبی چه شفاهی حاضر به این کار هستم. وقتی این پاسخ از سوی مرحوم والد پخش شد، کسروی حرفش را پس گرفت و گفت: لازم نیست شما به تهران بیایی یا من به شیراز بیایم. این بحث در روزنامه‌ها پیگیری شود.
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۶ - ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - 2018March 11
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روحانیون زیادی در دهه بیست با افکار ضاله کسروی مقابله می‌کردند. یکی از آن‌ها آیت‌الله سید نورالدین شیرازی مرد مبارز و موسس حزب برادران شیراز بود. سید منیرالدین شیرازی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است درباره مبارزه پدرش با افکار کسروی می‌گوید: « بعد از جنگ جهانی که بنا شد افراد و مذاهب را فرقه فرقه کنند ، کسروی از راه رسید و گستاخانه مطالبی را بیان داشت. امکانات لازم را هم در اختیارش می‌گذاشتند. کسروی به دربار شاهنشاهی تلگراف زد و ابراز کرد حاضر است در کاخ سفید با روحانیت مناظره کند. این فراخوانی سه بار تکرار شد و در روزنامه ها انعکاس یافت. 

مرحوم والد به کسروی تلگراف زدند و ابراز کردند: بی‌شک بزرگان به من بابت این پاسخگویی به فردی چون تو خرده خواهند گرفت، در عین حال من وظیفه خودم دیدم که در مقابل تو واکنشی نشان دهم تا اعتراضی نشود که چرا کسی پاسخ نگفت. به هر تقدیر من برای مناظره با تو اعلام آمادگی می‌کنم و در هر جا و به هر صورت که بخواهی چه کتبی چه شفاهی حاضر به این کار هستم.


وقتی این پاسخ از سوی مرحوم والد پخش شد، کسروی حرفش را پس گرفت و گفت: لازم نیست شما به تهران بیایی یا من به شیراز بیایم. این بحث در روزنامه‌ها پیگیری شود.»
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر