روایت مطبوعات از شکست حمله نظامی امریکا در طبس

بعد از شکست امریکا در طبس در اردیبهشت 59، مطبوعات ایران به واکاوی این ماجرا پرداختند.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حمله نظامی امریکا به ایران که با شکست در صحرای طبس به رسوایی دیگری برای ایالات متحده تبدیل شد، بازتاب‌های مختلف داخلی و خارجی را در پی داشت.

روایت مطبوعات روز ایران در اردیبهشت 1359 از شکست تاریخی امریکا در طبس را در ادامه مشاهده می‌کنید.


روزنامه ها طبسروزنامه ها طبس


روزنامه ها طبس

روزنامه ها طبسروزنامه ها طبس


روزنامه ها طبس


روزنامه ها طبساین خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات