کد خبر: ۳۰۵۵

معرفی کتاب "استقلال قاضی و قوه قضاییه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه"

کتاب "استقلال قاضی و قوه قضاییه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه" توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی،میزان نوشت؛  کتاب "استقلال قاضی و قوه قضاییه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه" توسط مهدی رشوند بوکانی در قالب چهار بخش تالیف و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است.

در مقدمه کتاب آمده است این اثر درباره جایگاه قوه قضاییه و استقلال این نهاد در مقابل دیگر ارکان حکومت است و با یک بررسی تطبیقی سه کشور به موضوع کتاب پرداخته شده است.

بخش اول کتاب درباره مفهوم قدرت اجتماعی؛ منابع آن و جایگاه قوه قضاییه در سازماندهی و اعمال آن بر جامعه پرداخته است. از دیگر موضوعات مهم بخش اول بررسی جایگاه قوه قضاییه در نظام اسلامی و دیدگاه امام خمینی درباره این نهاد است.

در قسمتی دیگر از بخش اول به بررسی قدرت قضایی و ابزارهای کنترل قدرت‌های اجتماعی و عوامل آن از جمله (اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و مذهبی و...) اشاره شده است.

بررسی جایگاه قوه قضاییه و استقلال این نهاد در کتاب

در بخش دوم به بررسی جایگاه قضات و استقلال آنان در قوه قضاییه و شرایط کلی آنان اشاره شده است . در فصل دوم از بخش دوم به بررسی شرایط قاضی در کشورهای انگلستان ، آمریکا ، فرانسه و ایران پرداخته شده است و در ادامه به شرایط قاضی در فقه اسلامی اشاره کرده است.

قسمت پایانی بخش دوم به شیوه‌های گزینش قضات در کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه و ایران می‌پردازد. بخش سوم کتاب درباره اصول حاکم بر سازمان قضایی و ارکان نظام حقوقی ایران و فرانسه و دیگر مذاهب اسلامی است.

در قسمت دیگر بخش سوم به بررسی جایگاه کارمندان و دستیاران دادگستری و نقش آنان در استقلال قضایی پرداخته شده است.

در بخش چهارم کتاب به مبحث استقلال قوه قضاییه و تفکیک قوا اشاره شده است. از جمله مهم‌ترین مباحث این بخش بررسی تعامل قوای مقننه و قضاییه در سیستم حکومتی چهار کشور انگلستان ، آمریکا ، فرانسه و ایران است و در فصل پایانی به بررسی رابطه قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت قوه قضاییه بر دولت در کشورهای آمریکا،انگلیس و ایران پرداخته شده است.

کتاب"استقلال قاضی و قوه قضاییه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه" توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 252 صفحه و 1500 شماره چاپ و منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب به فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری، نبش مجتمع ناشران مراجعه یا با شماره تلفن‌ 22211174 تماس بگیرند و یا به پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس www.irdc.ir رجوع کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات