کد خبر: ۳۰۷۳
باز نشر

بسته تصویری "جنایت‌های سازمان منافقین" در دهه 60

بسته تصویری "جنایت‌های سازمان منافقین" در دهه 60 گوشه‌ای از ترورها و کشتارهای بی‌رحمانه منافقین در دهه شصت را نشان می‌دهد.
بسته تصویری "جنایت‌های سازمان منافقین" در دهه 60 گوشه‌ای از ترورها و کشتارهای بی‌رحمانه منافقین در دهه شصت را نشان می‌دهد.

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویریاین خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات