دستور ساواک مبنی بر کنترل فعالیت‌های آیت‌الله مرتضی تهرانی در سال 1353

گزارشگر ساواک طی گزارشی در سال 1353، به معرفی برخی از نمایندگان امام خمینی می‌پردازد که نام آیت‌الله مرتضی تهرانی هم در بین آنها دیده می‌شود: «از جمله عناصری که نمایندگی مذکور [نمایندگی ساواک در لبنان] به فعالیت‌های آنان اشاره کرده است، سیدمحمدرضا غروی و مرتضی تهرانی فرزند شیخ عبدالکریم [شیخ عبدالعلی] می‌باشند.»
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله مرتضی تهرانی، معلم اخلاق و از شاگردان امام خمینی دار فانی را وداع گفت. وی در دوران نهضت اسلامی نمایندگی امام در امر جمع‌آوری و ارسال وجوهات شرعی را بر عهده داشت و از این جهت اقدامات و فعالیت‌های او مورد توجه ماموران مخفی ساواک قرار می‌گرفت.

در همین زمینه می‌توان به گزارش ساواک در تاریخ 28 آذر 1353 استناد کرد. در این تاریخ، اداره کل سوم ساواک طی گزارشی که با قید "خیلی فوری" به ریاست ساواک مرکز ارسال کرد، درباره فعالیت‌ نمایندگان امام خمینی در جمع‌آوری و ارسال وجوهات شرعی برای ایشان نوشت: «استحضار دارند که تعدادی از عوامل [امام] خمینی در جمع‌آوری وجوه شرعی و ارسال آن برای [امام] خمینی دخالت و فعالیت دارند. بر اساس اطلاعاتی که رسیده فعالیت این عوامل رو به فزونی است و تعداد قابل ملاحظه‌ای از متعصبین مذهبی وجوه شرعی را در اختیار این عوامل قرار می‌دهند تا به نحو مقتضی برای [امام] خمینی ارسال شود و به نمایندگی از طرف او در بین طلاب علوم دینی تقسیم یا در امور دینی و مذهبی صرف شود. وجوه شرعی که [به] وسیله عوامل [امام] خمینی جمع‌آوری می‌شود و به خارج از کشور ارسال می‌شود مبلغ درخور توجهی را تشکیل می‌دهد.»

در ادامه گزارش، تاکید می‌شود که «به فعالیت‌های این عوامل به طرق مختلف خاتمه داده شود و برای فعالیت‌های آن‌ها محدودیت ایجاد شود.»

گزارشگر در ادامه با توجه به اطلاعاتی که از نمایندگی ساواک در لبنان به دست آمده اشاره می‌کند: «که وجوه شرعی که توسط عوامل [امام] خمینی در ایران جمع‌آوری می‌شود از طریق عوامل واسطه به کشور لبنان فرستاده می‌شود و از آن طریق به دست [امام] خمینی می‌رسد.»

در ادامه، گزارشگر ساواک به معرفی برخی از نمایندگان امام خمینی می‌پردازد که نام آیت‌الله مرتضی تهرانی هم در بین آنها دیده می‌شود. لازم به توضیح است که گزارشگر ساواک به اشتباه نام پدر گرامی آیت‌الله مرتضی تهرانی را شیخ عبدالکریم عنوان می‌کند و با استناد به اطلاعاتی که از نمایندگی ساواک در لبنان دریافت کرده است گزارش می‌دهد: «از جمله عناصری که نمایندگی مذکور [نمایندگی ساواک در لبنان] به فعالیت‌های آنان اشاره کرده است، سیدمحمدرضا غروی و مرتضی تهرانی فرزند شیخ عبدالکریم [عبدالعلی] می‌باشند.»

در پایان این گزارش تاکید می‌شود: «دستور فرمائید سریعا ضمن شناسایی کامل نامبردگان بالا و روشن نمودن فعالیت و اقدام آنان در زمینه جمع‌آوری وجوه شرعی و ارسال آن برای [امام] خمینی، کلیه عناصری را که در منطقه استحفاظی آن ساواک سمت نمایندگی [امام] خمینی را برای جمع‌آوری وجوه شرعی دارند شناسایی نموده و فعالیت‌های آن‌ها را در زمینه‌های مختلف خصوصاً جمع‌آوری وجوه شرعی به دقت روشن و بر حسب درجه فعالیت و میزان وجوهی که جمع‌آوری می‌کنند به ترتیب طبقه‌بندی نموده و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.»


روایت اسناد ساواک از فعالیت های حاج آقا مرتضی تهرانی

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات