به روایت اسناد

دستگیری آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله جنتی در سال 1357

علی اکبر فيض مشکینی فرزند علی شغل واعظ : نامبرده بالا یکی از روحانیون افراطی و از طرفداران خمینی می‌باشد که در فعالیت‌های ضد امنیتی و تحریک طلاب علوم دینی و متعصبين مذهبی دخالت داشته که به همین جهت طبق رای کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان قم در سال ۵۲ به سه سال اقامت اجباری در ماهان کرمان محکوم و سپس محل تبعید وی به کاشمر تغییر داده شده است. ضمنا یاد شده یکی از امضاء کنندگان ذیل تلگرافی که جهت خمینی به فرانسه مخابره شده بوده است.
سه‌شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله مشکینی از مبارزان انقلابی و همراهان نهضت اسلامی است که بارها توسط رژیم پهلوی دستگیر و تبعید شد. در گزارشی از ساواک درباره فعالیت‌ها و نحوه دستگیری آقایان مشکینی و جنتی این‌گونه آمده است:

«درباره :
1- علی اکبر فیض مشکینی فرزند على شغل واعظ
2- شیخ احمد جنتی لادانی فرزند هاشم شغل واعظ 

محترما باستحضار میرساند؛
 نامبردگان بالا در تاریخ 57/9/24 پس از شروع ساعات منع عبور و مرور در شهرستان قم از طرف مامورین فرمانداری نظامی قم بازداشت و در بازرسی‌های معموله از آنان پیش‌نویس اعلامیه مضره دستنویسی که به امضاء چند نفر از روحانیون سابقه‌دار رسیده بدست آمده است.

سابقه : ۱- علی‌اکبر فيض مشکینی فرزند علی شغل واعظ : نامبرده بالا یکی از روحانیون افراطی و از طرفداران خمینی می‌باشد که در فعالیت‌های ضدامنیتی و تحریک طلاب علوم دینی و متعصبين مذهبی دخالت داشته که به همین جهت طبق رای کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان قم در سال ۵۲ به سه سال اقامت اجباری در ماهان کرمان محکوم و سپس محل تبعید وی به کاشمر تغییر داده شده است. ضمنا یادشده یکی از امضاءکنندگان ذیل تلگرافی که جهت خمینی به فرانسه مخابره شده بوده است.

  ۲- احمد جنتی لادانی فرزند هاشم شغل واعظ :
 نامبرده بالا یکی از روحانیون بسیار ناراحت و افراطی و از طرفداران خمینی می‌باشد که دارای سوابق ممتد بازداشتی و تبعیدی است. مشاراليه بمنظور اثبات وفاداری خویش به خمینی و بزرگداشت خاطره ۱۵ خرداد درصدد فراهم نمودن برنامه‌هایی بوده که به همین سبب در شهرستان قم دستگیر و به مرکز اعزام و برابر قرار تامین روز 57/3/13 بازپرسی شعبه 12 دادستانی ارتش بازداشت و سپس با قرار تبدیل تامین روز 57/4/5 از زندان مرخص و جهت وی قرار منع پیگرد صادر گردیده است.»

گزارش ساواک از دستگیری آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله جنتی در سال 1357

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات