کد خبر: ۳۳۵۰
ویژه‌نامه "فاجعه‌ عظیم"

جنایت رژیم پهلوی در آبادان به روایت تصویر

فاجعه سینما رکس آبادان یکی دیگر از صفحات سیاه کارنامه رژیم پهلوی در تاریخ است. تصاویر به خوبی این جنایت رژیم پهلوی را روایت می‌کنند.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فاجعه سینما رکس آبادان یکی دیگر از صفحات سیاه کارنامه رژیم پهلوی در تاریخ است. تصاویر به خوبی این جنایت رژیم پهلوی در 28 مرداد 1357 را روایت می‌کنند.


روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان

روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان

روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان

روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان

روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان

روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان

روایت تصاویر از جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس آبادان
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات