گزارش ساواک از دستگیری شهید باهنر در سال 1342

شیخ محمدجواد باهنر در شب های ۱۸ و ۱۹ اسفند در شبستان مسجد جامع بالای منبر مطالب تحریک آمیز ایراد و قضیه مدرسه فیضیه در سال گذشته را به میان کشیده و اظهارات ناروایی نموده بود. لذا ساعت ۲۱ روز ۱۹ اسفند در موقع خروج از مسجد به وسیله مامورین ویژه دستگیر و پرونده مقدماتی جهت تعقیب قانونی به ساواک اعزام و تحویل گردید.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فعالیت‌های مبارزاتی شهید باهنر در سال 42 موجب شد تا او را تحت نظر گرفته و سپس بازداشت کنند. در سندی درباره دستگیری شهید باهنر که تاریخ آن مربوط به اسفند 1342 است می‌خوانیم:

شیخ محمدجواد باهنر در شب های ۱۸ و ۱۹ اسفند در شبستان مسجد جامع بالای منبر مطالب تحریک آمیز ایراد و قضیه مدرسه فیضیه در سال گذشته را به میان کشیده و اظهارات ناروایی نموده بود. لذا ساعت ۲۱ روز ۱۹ اسفند در موقع خروج از مسجد به وسیله مامورین ویژه دستگیر و پرونده مقدماتی جهت تعقیب قانونی به ساواک اعزام و تحویل گردید.


گزارش ساواک از دستگیری دکتر محمد جواد باهنر در سال 1342
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات