تذكری برای دستور بر زمین مانده

اسناد استحصال شده از سفارت آمریكا می تواند از جوانب مختلفی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و با عزم وزارتخانه ها و دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ها در میان نسل های جدید تبیین و تشریح شود. در اینجا نیز جای دستگاه ها و ارگان های اسنادی جایگاه ویژه ای دارد تا بتوانند اسناد را برای نهادها و دستگاه های "بهره بردار" آماده كنند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - 2016November 05
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر