کد خبر: ۳۶۹۶
انقلاب اسلامی در گلستان

واکنش مردم و محصلین گرگان به محاصره بیت امام خمینی در نجف

در ششم مهر حدود پنج هزار نفر از محصلين و طبقات مختلف مردم در حاليكه تعدادی از روحانيون در پيشاپيش آنان در حركت بودند، از مسجد گلشن خارج و ضمنِ دادن شعارهای مذهبی به راهپيمايی پرداختند و دو نفر از روحانيون براي آنان سخنرانی و ضمن صحبت اظهار داشتند: ما تا پیروزی کامل حق بر باطل به مبارزات اسلامی خود ادامه می‌دهيم.
يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛  مهرماه 1357 منزل امام‌خمینی توسط نیروهای بعثی صدام به محاصره در آمد که واکنش مردم سراسر ایران را در پی‌داشت. مردم بیدار و انقلابی استان گلستان به این موضوع واکنش نشان دادند. همچنان که در کتاب انقلاب اسلامی در گرگان و دشت که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده به این موضوع می‌پردازد و می‌نویسد: 

تشديد تظاهرات خيابانی در مهر ١٣٥٧ در گرگان و دشت چشمگير بود. در نخستين روز مهر پس از پايان وعظ آقای نجفی در مسجد عباسعلی گرگان اعلاميه‌های ١٥ و ٢١ شهريور امام خمينی پخش شد.

در ششم مهر حدود پنج هزار نفر از محصلين و طبقات مختلف مردم در حاليكه تعدادی از روحانيون در پيشاپيش آنان در حركت بودند، از مسجد گلشن خارج و ضمنِ دادن شعارهای مذهبی به راهپيمايی پرداختند و دو نفر از روحانيون برای آنان سخنرانی و ضمن صحبت اظهار داشتند: ما تا پیروزی کامل حق بر باطل به مبارزات اسلامی خود ادامه می‌دهيم.

در همين روز بيش از چهارصد تن از اهالی گاليکش به سفارت دولت عراق در تهران تلگرافی مخابره کردند که متن تلگراف چنين بود: بدينوسيله مراتب تأسف و انزجار خود را نسبت به محاصره منزل مرجع عاليقدر شيعيان جهان ابراز داشته و صريحاً خواستار پايان يافتن اين عمل خلاف اسلامی و انسانی می‌باشيم.

سه روز بعد عده‌ای از محصلين دبيرستان‌های بندرگز بعد از پايان كلاس‌های خود در جلوی مسجد جامع شهر اجتماع كردند و با عده‌ای از مردم به طرف خيابان اصلی شهر حركت كردند كه توسط مأموران انتظامی از آن‌ها جلوگيری به عمل آمد.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات