مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۳۸۰۳
انقلاب اسلامی در کرمان
محمدرضا باهنر می‌گوید: در حادثه حمله به مسجد جامع کرمان، رژیم پهلوی از کولي و امثال اين تيپ آدم‌ها استفاده کرد که پول مختصري به آنها وعده داده شده بود. نيروهاي خشن آگاهي آن زمان و شهرباني رژیم پهلوی هم در لباس شخصي فعالیت داشتند و نيروهاي ساواک هم در قضيه بودند. عمال رژیم پهلوی، وسايل نقليه‌ مردم که آن موقع‌ها غالباً دوچرخه و موتورسيکلت بود و در نزديکي مسجد پارک کرده بودند به آتش کشيدند. بعضي از بخش‌هاي داخل مسجد را آتش زدند که به کلام‌الله مجيد، مفاتيح و کتاب‌هاي ديني توهين شد و بعضي از اين کتاب‌ها در آتش سوختند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۰ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - 2018October 16

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در روز دوشنبه 24 مهرماه 1357، عمال رژیم پهلوی با حمله به مسجد جامع کرمان، جنایت دیگری را در کارنامه سیاه رژیم پهلوی ثبت کردند و مردمی که در این روز به بهانه بزرگداشت شهدای قیام 17 شهریور تهران گرد هم جمع شده بودند با آتش خشم رژیم پهلوی مواجه شدند.

در کتاب "انقلاب اسلامی در کرمان" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده درباره جنایت رژیم پهلوی در مسجد جامع کرمان آمده است: روز دوشنبه به دعوت جامعه روحانیت و انقلابیون شهر کرمان مجلس بزرگداشتی در مسجد جامع به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور تهران و سالگرد شهادت فرزند امام، مرحوم آیت‌الله سیدمصطفی خمینی منعقد شده بود که ناگهان با هجوم وحشیانه عمال رژیم پهلوی روبرو شد.

محمدرضا باهنر که خود شاهد جنایت رژیم پهلوی بود، خاطرات خود از این فاجعه را اینگونه روایت می‌کند: «در مراسم آن روز بيانيهها در محکوميت رژيم طاغوت و در حمايت از حضرت امام خوانده شد. از سخنرانان آن جلسه فکر ميکنم حاج آقاي نيشابوري بودند که سخنراني نسبتاً آرامي را برگزار کردند. سخنرانيها خيلي حاد و تند و آتشين نبود و مردم يکسري شعار دادند و بيانيهها هم قرائت شد. زماني که برنامه داشت به پايان خود نزديک ميشد، حمله با پرتاب سنگ و خورده شيشه و چيزهاي ديگر شروع شد.

در حادثه حمله به مسجد جامع کرمان، رژیم پهلوی از کولي و امثال اين تيپ آدمها استفاده کرد که پول مختصري به آنها وعده داده شده بود. نيروهاي خشن آگاهي آن زمان و شهرباني رژیم پهلوی هم در لباس شخصي فعالیت داشتند و نيروهاي ساواک هم در قضيه بودند.

عمال رژیم پهلوی، وسايل نقليه مردم که آن موقعها غالباً دوچرخه و موتورسيکلت بود و در نزديکي مسجد پارک کرده بودند به آتش کشيدند. بعضي از بخشهاي داخل مسجد را آتش زدند که به کلامالله مجيد، مفاتيح و کتابهاي ديني توهين شد و بعضي از اين کتابها در آتش سوختند».

شهر کرمان بعد از اين حادثه، چهره يک شهر آشوب زده يافته و از همه غريبتر و غمبارتر چهره خونگرفته و غارتزده مسجد جامع کرمان بود که در آن روز با شنيعترين و ننگينترين اعمال و نفرتآورترين رفتارها مواجه شد، وضعيتي که در طول قرنها که از احداث آن ميگذشت به ياد نداشت.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر