گزارش ساواک از آمادگی انقلابیون برای انجام تظاهرات در اربعین سال 1345

ساواک درباره برنامه انقلابیون در اربعین سال 1345 گزارش داد: «طرفداران [امام] خمینی و عده‌ای از طلبه‌های تهران و قم تصمیم دارند روز جمعه، اربعین (20 خرداد 1345) اطلاعیه‌هایی در مساجد و اماکن مذهبی پخش نموده و در مواقع مقتضی به نفع نامبرده صلوات فرستاده و تظاهر کنند.»
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انقلابیون و مبارزین نهضت اسلامی از هر فرصتی به منظور مبارزه با رژیم پهلوی استفاده می‌کردند. 
براساس یک گزارش از ساواک که تاریخ آن مربوط به 19 خرداد 1345 است: «طرفداران [امام] خمینی و عده‌ای از طلبه‌های تهران و قم تصمیم دارند روز جمعه، اربعین (20 خرداد 1345) اطلاعیه‌هایی در مساجد و اماکن مذهبی پخش نموده و در مواقع مقتضی به نفع نامبرده صلوات فرستاده و تظاهر کنند.»

گزارش ساواک از آمادگی انقلابیون برای انجام تظاهرات در اربعین سال 1345
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات