از سوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

بسته کتاب "قانون اساسی" معرفی شد

به مناسبت سالروز همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسته کتاب با هدف شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی معرفی شد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت سال‌روز همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسته کتاب با هدف شناخت و آگاهی از مبانی، روند‌ها و فرایند‌های قانون اساسی معرفی شد.

در بسته کتاب "قانون اساسی" که توسط پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی شده است، کتاب‌هایی با عنوان "مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران"، "سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا"، "تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون‌گذاری ایران"، "پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران" معرفی شده است. 

1- مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب مذکور به تألیف محمد ملک‌زاده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب ۵۴۸ صفحه چاپ و منتشر شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از ویژگی‌های منحصربه فرد و برجست‌های برخوردار است: نخستین و مهم‌ترین آن‌ها این است که این قانون تجسم آرمان‌ها، عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده‌اند. این کتاب در قالب شانزده فصل، از مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی، ویژگی و اصول کلی نظام اسلامی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، حق حاکیت، قوای سه گانه، رهبری، شوراها، صداوسیما و بازنگری در قانون اساسی گردآوری شده است. کتاب مذکور، ضمن بررسی اصول قانون اساسی، مبانی دینی آن اصول را به صورت مجزا و در چارچوبی مشخص شرح داده است.

بسته کتاب
 

2- حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

کتاب مذکور به تألیف حمید عصمتی و فرشته حسن‌زاده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است. مقایسه تطبیقی قانون اساسی مشروطه با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو قانون را در زمینه حقوق ملت، نشان دهد و روشن سازد که این دو قانون از نظر مبانی، ویژگی‌ها و بنیان‌ها متفاوت هستند. 

اثر حاضر، در چهار بخش مجزا به مباحثی، چون کلیات (مبانی نظری و فلسفی)، حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی می‌پردازد. این کتاب جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین دستاورد حقوقی انقلاب اسلامی و مقایسه آن با تلاش‌های صورت گرفته در زمان انقلاب مشروطه را بررسی می‌کند. 

بسته کتاب


3- سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا

کتاب مذکور به تألیف محمد زرنگ توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است. موضوع این کتاب در واقع مقایسه و مقارنه‏ سرگذشت قانون اساسی در سه کشور است. قانون اساسی در این سه کشور سرگذشت متفاوتی داشته و در عین حال پاره‌‏ای از ویژگی‏‌ها و محور‌های مشترک بین آن‏‌ها قابل شناسایی است. 

در این کتاب، طی چهار بخش مجزا؛ پس از بیان کلیاتی در خصوص مفهوم قانون اساسی، خاستگاه تاریخی قانون اساسی، کارکرد‌های آن، و قلمرو تغییرات در قانون اساسی، به سراغ سرگذشت قانون اساسی سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا رفته و علل و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی تحولات قانون اساسی سه کشور با تأکید بر جنبه‌های حقوقی آن بررسی شده است. در پایان نیز، قانون اساسی سه کشور در سه بخش 'خاستگاه و مبانی نظری'، 'کارویژه‌ها و محورها' و 'اصلاحات و تغییرات' با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری می‌شود.

بسته کتاب

4-تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایران

کتاب مذکور به تألیف نصرت‌الله حاجی پور توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. آن‌چه در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، انطباق قوانین با شرع در دو نظام قانون گذاری مشروطه و جمهوری اسلامی است. در قانون اساسی مشروطه اصل دوم متمم که به اصل طراز معروف شد، دایر به چنین امری بوده، ولی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌های سیاسی و حقوقی، این اصل جز در همان آغاز تصویب، به منصه ظهور و اجرا نرسید. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تأکید بر موضوع مزبور نهاد شورای نگهبان را برای تحقق آن پایه‌ریزی کرد. این موضوع به صورت مقایسه‌ای در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران در این کتاب، طی پنج بخش مجزا که شامل: "کلیات، مبانی نظری مشروطه و مشروعه، جایگاه شرع در قانون اساسی مشروطه، تحلیل اصل طراز، حاکمیت شرع در نظام جمهوری اسلامی" مورد بررسی قرار گرفته است.
بسته کتاب

۵. پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران

کتاب مذکور به تألیف سیدمحسن مطلبی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. قانون اساسی به معنی قواعد و اصولی که مناسبات قدرت در جامعه را تدوین و رابطه حاکمان و فرمان‌برداران را تنظیم می‌کند، عمری هم‌پای اجتماعات و زندگی جمعی بشر دارد؛ ولی قانون اساسی به معنی سند حقوقی مدونی که ساز و کار‌های قدرت را تبیین کرده و رابطه حاکمان و مردم را سامان می‌دهد، پدیده جدید و از ویژگی‌های جوامع مدرن است. 

در این کتاب مقوله حیاتی قانون اساسی در پنج بخش مجزا که شامل: کلیاتی از آشنایی با قانون اساسی و مبانی پاسداری قانون اساسی، صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی، پاسداری از قانون اساسی در امریکا، صیانت از قانون اساسی در فرانسه و خاستگاه قانون اساسی، از زاویه‌ای مقارنه‌ای نگریسته شده است و هدف آنست که مشخص کند در کشور‌های غربی و ایران پاسداری از قانون اساسی چه جایگاهی دارد و چه سازوکار‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. 

در این راستا دو کشور فرانسه و امریکا به عنوان دو نماینده از اروپا و امریکا و به نمایندگی از دو بلوک حقوقی رومی– ژرمنی و انگلوساکسون و نیز به علت برخورداری از تجارب قانون اساسی مدون و سابقه تاریخی برای مقایسه با جمهوری اسلامی ایران گزینش شده اند.

بسته کتاب

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بسته کتاب "قانون اساسی" به روش‌های زیر اقدام کنند.

- مراجعه به سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نشانی: www.irdc.ir 

- مراجعه به فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری، نبش مجتمع ناشران

- تماس با شماره تلفن ۲۲۲۱۱۱۷۴
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات