سه روایت از تشرف امام خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) در سال 57

ابوالفضل توکلی‌‌بینا می‌گوید: پس از ورود به بازار، حدود ده متر به حرم مانده، ماشین را متوقف کردم. در این حین، برادرانی که از پیش به آن جا آمده بودند، اتومبیل مرا شناختند و از داخل بازار به سمت صحن دویدند. من از اتومبیل پیاده شدم و کنار در آن ایستادم. بازار بسته بود. در آن ساعت شب، جمعیتی هم نبود. نمی‌دانم چگونه خبر ورود امام به حرم حضرت عبدالعظیم پخش شد که جمعیت، به یکباره مانند آبی که از زمین بجوشد و در همه جا پخش شود، بازار و صحن را پر کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۶ - ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - 2018December 12
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر