کد خبر: ۴۶۸۷

مخالفت مردم سبزوار با روی کار آمدن رضاخان

محمدحسين منشي‌زاده در سفرنامه‌ خود که به همين نام معروف است، پس از بازگشت از سفر زيارتي مشهد و توقف کوتاه در سبزوار که هم‌زمان با برپايي مجلس مؤسسان و تغيير سلطنت بوده است، به تجمع مردم سبزوار در تلگراف‌خانه و ارسال تلگراف‌هايي مبني بر مخالفت با حکومت جديد اشاره كرده است.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با کودتای سوم اسفند 1299، رضاخان با کمک انگلیسی‌ها کم کم توانست زمام امور را به دست گیرد و چندی بعد به تخت سلطنت تکیه زد. در این میان، گروهی از روحانيان مبارز و آگاه با آشکار شدن ماهيت کودتاي سياه سوم اسفند 1299 و چهره‌ واقعي سردارسپه، به مخالفت علني با رضاخان پرداختند و در موضوع جمهوري‌خواهي رضاخان ضربه‌ مهلکي بر او وارد کردند.

علاوه بر این، چنانچه از منابع تاریخی برمی‌آید، روی کار آمدن او چندان برای مردم خوشایند نبود. براساس مندرجات کتاب «انقلاب اسلامی در سبزوار» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، گزارش‌هاي سفرنامه‌نويسان حاکي از مخالفت عامه‌ مردم سبزوار با روی کار آمدن رژیم پهلوی است.

محمدحسين منشي‌زاده در سفرنامه‌ خود که به همين نام معروف است، پس از بازگشت از سفر زيارتي مشهد و توقف کوتاه در سبزوار که هم‌زمان با برپايي مجلس مؤسسان و تغيير سلطنت بوده است، به تجمع مردم سبزوار در تلگراف‌خانه و ارسال تلگراف‌هايي مبني بر مخالفت با حکومت جديد اشاره كرده است: « ...در اين چند روزه به‌واسطه‌ عزل حکومت، دکان‌ها را تعطيل کرده‌‌اند. آقاي حاجي ميرزا حسين را هم آلت دست قراردادند. هر روز به تلگراف‌خانه رفته و به تهران و مشهد راجع به ابقاي حکومت [قاجار] تلگراف مي‌‌کنند، ولي از قرار معلوم تا حالا نتيجه‌‌اي نگرفته‌‌اند.»

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات