روایتی از شاهد عینی فاجعه گوهرشاد

زنده به گور کردن مردم به دستور رضاخان در جریان فاجعه گوهرشاد

یکی از شاهدان عینی فاجعه گوهرشاد می‌گوید: يكي از رفقايم مدرسه نواب بود، جلوي مدرسه ايستاده بود. خودش برايم نقل مي‌كرد كاميون‌ها كه جنازه‌ها را در آنها ريخته بودند، مي‌آمد برود و يك مرتبه ديدم از يكي از اين كاميون‌ها صدا مي‌آيد و يك نفر مي‌گويد من زنده‌ام مرا كجا مي‌بريد؟ خلاصه اينها را كجا بردند و توي كدام گودال ريختند و خاك روي آنها ريختند نمي‌دانيم.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ کشتار وحشیانه مردم بی‌گناه در مسجد گوهرشاد مشهد، از بزرگ‌ترین جنایات رضاخان پهلوی بحساب میآید. در بخشی از کتاب «قیام مسجد گوهرشاد» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، به نقل از حجت‌الاسلاموالمسلمین میرمحمدحسین حسینی اصفهانی از شاهدان عینی این واقعه تلخ، می‌خوانیم: [در روز واقعه] ...صحن‌هاي مسجد گوهرشاد لبالب از جمعيت بود. بعضي دعا مي‌خواندند و بعضي چرت مي‌زدند، بعضي مي‌خوابيدند، بعضي به نماز و دعا و مناجات مشغول بودند و خلاصه ساعت يك ربع به دوازده مانده يا يك ربع بعد از دوازده (ترديد دارم) از بالاي بام‌هاي مسجد گوهرشاد گنبد و مردم و حرم را بستند به مسلسل و كشتند.

من آن شب در يكي از اطاق‌هاي صحن كهنه بودم. يكي از رفقا برخورد كرد به من گفت بيا برويم اينجا كه از همه‌جا امن‌تر است.

كشتند و آن هم كشتني كه تا به حال هم كسي نتوانسته است حساب كند كه در قضيه مسجد گوهرشاد مشهد چقدر خون ريخته شد و چقدر آدم كشته شد و چقدر آدم نمرده زير خاك رفت.

يكي از رفقايم مدرسه نواب بود، جلوي مدرسه ايستاده بود. خودش برايم نقل مي‌كرد كاميون‌ها كه جنازه‌ها را در آنها ريخته بودند، مي‌آمد برود و يك مرتبه ديدم از يكي از اين كاميون‌ها صدا مي‌آيد و يك نفر مي‌گويد من زنده‌ام مرا كجا مي‌بريد؟ خلاصه اينها را كجا بردند و توي كدام گودال ريختند و خاك روي آنها ريختند نمي‌دانيم.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات