روایتی از شاهد عینی فاجعه گوهرشاد

زنده به گور کردن مردم به دستور رضاخان در جریان فاجعه گوهرشاد

یکی از شاهدان عینی فاجعه گوهرشاد می‌گوید: يكي از رفقايم مدرسه نواب بود، جلوي مدرسه ايستاده بود. خودش برايم نقل مي‌كرد كاميون‌ها كه جنازه‌ها را در آنها ريخته بودند، مي‌آمد برود و يك مرتبه ديدم از يكي از اين كاميون‌ها صدا مي‌آيد و يك نفر مي‌گويد من زنده‌ام مرا كجا مي‌بريد؟ خلاصه اينها را كجا بردند و توي كدام گودال ريختند و خاك روي آنها ريختند نمي‌دانيم.
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۸ - ۱۹ تير ۱۳۹۸ - 2019July 10
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر