کد خبر: ۵۱۳۱
انقلاب اسلامی در نیشابور

روایت اسناد از برنامه‌های انقلابیون نیشابور در روز عید غدیر خم

ژاندارمری خراسان در جهت مقابله با تظاهرات مردم نیشابور در روز عید غدیر تاکید کرد «دستور داده شد تعداد شش گروه [ناخوانا] در اختیار هنگ مشهد گذاشته شود.»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در پائیز سال 1357 با اوجگیری انقلاب، تمام نقاط کشور صحنه مبارزه مردم با رژیم پهلوی بود و مردم از هر فرصتی برای رویارویی با رژیم بهره می‌بردند.

در آبان‌ماه آن سال، ژاندارمری خراسان از مبارزات مردم تبریز و نیشابور در روز عید غدیر خم خبر داد و طی گزارش نوشت: «... خبر واصله حاکی است عده زیادی روحانی و تعدادی دانشجو از تبریز و سایر شهرستان‌ها به نیشابور و قراء و قصبات اطراف آمده و ضمن تحریک مردم قصد دارند روز 28 / 8 که مصادف با عید غدیر است، ضمن پوشیدن کفن به انجام تظاهرات و [ناخوانا] مبادرت و با مامورین انتظامی مقابله و به آنها حمله نمایند.»

این گزارش در جهت مقابله با این حرکت مردم در روز عید غدیر تاکید کرد «دستور داده شد تعداد شش گروه [ناخوانا] در اختیار هنگ مشهد گذاشته شود.»این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات