به روایت اسناد| حمایت آیت‌الله مدرس از میرزا کوچک خان

تجلیل شهید مدرس از مقاومت نهضت جنگل در برابر نفوذ بیگانگان

همزمان با فعالیت‌های نهضت جنگل جمعي از مسلمانان درباره ماهيت ميرزاكوچك‌خان سردار جنگل و انقلاب جنگلي‌ها از مدرس استفتاء مي‌كنند، آیا محاربه با جمعیتی که پنج سال است به نام اتحاد اسلام و جنگلی‌ها در حدود گیلان قیام کرده فقط به قوای مادی و معنوی ایرانی اتکا و اتکال داشته و حقیقتا موجب افتخار و شرافت ایران و ایرانی است چه صورت دارد؟ شهید مدرس در جواب به این سؤال اهداف نهضت جنگل را بر هر مسلمانی لازم می‌دانند.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با مبارزات نهضت جنگل و هجمه‌های داخلی و خارجی علیه میرزا کوچک‌خان و یارانش جمعي از مسلمانان درباره ماهيت ميرزا كوچك‌خان سردار جنگل و انقلاب جنگلي‌ها از شهید آیت‌الله مدرس استفتاء مي‌كنند.

در متن این سؤال آمده است:

آیا محاربه با جمعیتی که پنج سال است به نام اتحاد اسلام و جنگلی‌ها در حدود گیلان قیام کرده و عملا خودشان را به تمام اهالی ایران معرفی نموده و جز حفاظت نوامیس اسلامی و حراست [از] استقلال مملکت و دفاع از [مقابله با] دشمنان ایران و اسلام و قطع نفوذ و مداخلات ظالمانه و تعدیات جابرانه اجانب، مقصد و مقصودی نداشته و ندارند و تنها جمعیتی [است] که در تحت تاثیرات دیگری نبوده، فقط به قوای مادی و معنوی ایرانی اتکا و اتکال داشته و حقیقتا موجب افتخار و شرافت ایران و ایرانی است چه صورت دارد؟ آیا محاربین با این جمعیت در حکم محارب و محاربه با امام زمان(ع) خواهد بود؟ حکم او را بیان نمایید.

پاسخ شهید مدرس

بسم‌ الله الرحمن الرحیم
حقیر از آقای میرزا کوچک خان و از اشخاصی که صمیمانه و صادقانه با ایشان هم‌آواز بودند، نیت سوئی نسبت به دیانت و صلاح مملکت نفهمیدم، بلکه جلوگیری از دخالت خارجه و نفوذ سیاست آنها در گیلان، عملیاتی بوده بس مقدس که بر هر مسلمانی لازم [است.] خداوند همه ایرانیان را توفیق دهد که نیت و عملیات آنها را تعقیب و تقلید نماید. پرواضح است که طرفیت و ضدیت و محاربه با همچه جمعیتی، مساعدت با کفر و معاندت با اسلام است.

فی شهر جمادی الثانیه 1338

سیدحسن مدرس
جای مهر، سیدحسن ابن اسمعیل طباطباییاستفتاء از آیت‌الله مدرس در خصوص نهضت جنگلاین خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات