کد خبر: ۵۵۶۸
اسناد انقلاب / 12 بهمن 1357

شادمانی مردم سرخس در روز ورود امام به ایران

روز ورود امام به ایران سراسر کشور را شوق و شادمانی فرا گرفته بود. مردم شهرهای مختلف با کمترین وسایل و امکانات احساسات خود را از بازگشت رهبر نهضت اسلامی بروز می‌دادند. مرور اسناد آن روزها نکات قابل توجهی را بازنمایی می‌کند.در سند مورخ 12 بهمن ماه 1357 گزارش شرهبانی سرخس به اداره اطلاعات درباره شادی مردم سرخس از ورود امام به کشور آمده است:« صبح روز جاری به مناسبت ورود آیت‌الله خمینی به ایران مغازه‌داران پرچم سبز درب مغازه‌ها نصب و بعضی از آن‌ها شیرینی به مردم تعارف می‌کردند.»
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز ورود امام به ایران سراسر کشور را شوق و شادمانی فرا گرفته بود. مردم شهرهای مختلف با کمترین وسایل و امکانات احساسات خود را از بازگشت رهبر نهضت اسلامی بروز می‌دادند. مرور اسناد آن روزها نکات قابل توجهی را بازنمایی می‌کند.

در سند مورخ 12 بهمن ماه 1357 گزارش شرهبانی سرخس به اداره اطلاعات درباره شادی مردم سرخس از ورود امام به کشور آمده است:
« صبح روز جاری به مناسبت ورود آیت‌الله خمینی به ایران مغازه‌داران پرچم سبز درب مغازه‌ها نصب و بعضی از آن‌ها شیرینی به مردم تعارف می‌کردند.»شادمانی مردم سرخس در روز ورود امام به ایران
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات