خاطره‌ای از آیت‌الله سیدحسن نصرالله

توصیه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر درباره امام خمینی

شهید سید محمدباقر صدر در همان روزهای آغاز انقلاب بیانیه‌ای صادر کردند و با لحنی صریح امام را تائید نمودند و آن جمله معروف را گفتند که: «در خمینی ذوب شوید همانطور که او در اسلام ذوب شده است»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید محمدباقر صدر از علمای انقلابی عراق و مرجع تقلید شیعیان، توجه خاصی به امام خمینی داشت و مبارزات ایشان با رژیم شاه را تائید می‌کرد.

آیت‌الله سیدحسن نصرالله به یاد می‌آورد: «بعد از اینکه انقلاب اسلامی در ایران اوج گرفت، امام خمینی از از نجف به فرانسه رفتند. همان زمان با ایشان آشنا شدیم. 

چیزی که موضوع را بیشتر تقویت کرد این بود که مرجع تقلید ما که از او تبعیت می‌کردیم و شخصیتی که بیش از همه به او دلبسته بودیم یعنی شهید سید محمدباقر صدر در همان روزهای آغاز انقلاب بیانیه‌ای صادر کردند و با لحنی صریح امام را تائید نمودند. و آن جمله معروف را گفتند که: «در خمینی ذوب شوید همانطور که او در اسلام ذوب شده است» 

توصیه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر درباره امام خمینی

هم امام به حق شایسته این مقام و موقعیت بود و هم استاد و مرجع ما به این موضوع تائید کرده بود. بنابراین از آن به بعد شخصیت محوری در زندگی من و فکر می‌کنم میلیون‌ها نفر دیگر مثل من شخصیت امام خمینی بود.»


منبع: کتاب «آزادترین مرد جهان»؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات