کد خبر: ۶۰۰۷

مروری بر تاریخچه آپارتاید در نظام سیاسی امریکا

بنیان‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا بر تبعیض‌‌ نژادی‌ سازمان‌ یافته‌ است‌. مهاجران‌ اروپایی‌ از ابتدا با کشتن‌ بومیان‌ قاره‌‌ آمریکا و متواری‌ ساختن‌ آنان‌ سنگ‌ بنای‌ تمدن‌ آمریکا را بنیاد گذاشته‌ و سپس‌ با انتخاب‌ نظام‌ برده‌داری‌ تمدن‌ خود را با استثمار بردگان‌ سیاه‌پوست‌ به‌ تکامل‌ رساندند. با همه‌‌ تعریف‌ و تمجیدهایی‌ که‌ از لینکلن‌ شده‌ است‌، او هیچ‌گاه‌ مخالف‌ تبعیض‌ نژادی‌ نبود، او بر مبنای‌ مصالح‌ سیاسی‌ مدافع‌ الغاء برده‌داری‌ با حفظ‌ تبعیض‌ نژادی‌ بود. رفتار نهادینه‌ شده‌‌ آمریکاییان‌ با نژاد سیاه‌ هنوز خبر از آن‌ می‌دهد که‌ تا یک‌ قرن‌ و نیم‌ بعد از اعلامیه‌‌ آزادی‌ بردگان‌، رفتار با سیاهان‌ تغییری‌ نکرده‌ است‌. به طوری که هنوز رنگین‌پوستان‌ از شهروندان‌ درجه‌ دو و از طبقه‌‌ فرودست‌ جامعه آمریکا محسوب‌ می‌شوند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۹ - ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - 2020July 22
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
تازه های کتاب