مرکز اسناد انقلاب اسلامی

روایتی از یک تبعیض
اهمیت پرونده نفیسی تا حدی بود كه لاجوردی در سخنرانی تودیع خود با اشاره به آخرین حضورش قبل از عزل در شورای عالی قضایی می‌گوید: «گفتم نوشین نفیسی را آزاد می‌كنید تا پدرش خوشش بیاید؟ اینكه مركزیت و محور آزاد شود و زیرمجموعه‌ آن اعدام، ظلم است. چرا پنج ردیف زیرِ او اعدام بشود، اما مركزیت آزاد بشود؟ این ظلم است و اگر قرار است یك وقت خدای‌نكرده نظام جمهوری اسلامی لطمه بخورد، از ناحیه‌ این ظلم‌هاست. این‌ها ظلم است و ظلم قابل تحمل برای امثال من نیست».
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - 2020August 22

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سید اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب اسلامی تهران در دهه 60، از شخصیت‌هایی است که امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از شهادت او، هنوز ابعاد شخصیتی وی پوشیده مانده است. شهید لاجوردی در دوره مسئولیت خود با سبک مدیریتی‌اش، نقش ویژه‌ای در تثبیت امنیت کشور در دهه 60 داشت.

یكی از مهمترین پرونده‌های دوران دادستانی شهید لاجوردی، پرونده فردی موسوم به «نوشین نفیسی» از اعضای عالی‌رتبه گروه مارکسیستی پیکار است. اهمیت پرونده نفیسی تا حدی بود كه لاجوردی در سخنرانی تودیع خود با اشاره به آخرین حضورش قبل از عزل در شورای عالی قضایی میگوید: «گفتم نوشین نفیسی را آزاد میكنید تا پدرش خوشش بیاید؟ اینكه مركزیت و محور آزاد شود و زیرمجموعه آن اعدام، ظلم است. چرا پنج ردیف زیرِ او اعدام بشود، اما مركزیت آزاد بشود؟ این ظلم است و اگر قرار است یك وقت خداینكرده نظام جمهوری اسلامی لطمه بخورد، از ناحیه این ظلمهاست. این‌ها ظلم است و ظلم قابل تحمل برای امثال من نیست».

در کتاب پرونده مسکوت که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده درباره جزئیات این پرونده آمده است: «نوشین نفیسی فرزند دكتر ابوتراب نفیسی، پزشك مخصوص آیتالله منتظری است كه در سال 1338 در اصفهان متولد شد و در سال 1358 به عضویت گروه ماركسیستی پیكار درآمد. برادران نوشین نفیسی، سعید و مجید نیز از كادرهای ارشد گروهك پیكار بودند.

«سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» پس از کودتای خونین تغییر ایدئولوژی در سازمان منافقین توسط عناصر ماركسیست سازمان كه ارتداد خود از اسلام را مخفی نمیكردند، در آذرماه 1357 شكل گرفت و در طول سالهای نخست انقلاب، به انجام فعالیتهای تروریستی علیه نظام پرداخت و از جمله گروههایی بود كه در آشوبهای كردستان و خوزستان نقش جدی ایفا کرد. بمبگذاری، غارت بانكها، انهدام پلها و جادهها و تصرف پادگانها در كنار جاسوسی و انتقال اطلاعات از طریق عواملی كه در كشورهای لیبی، یمن جنوبی و عراق با آن‌ها در ارتباط بودند، از جمله فعالیتهای این گروهك در شرایط درگیری کشور دفاع مقدس بود.

این سازمان خشنترین سازمان كمونیستی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی است. تقی شهرام رهبر این سازمان در تیرماه 1358 شناسایی و دستگیر شد و برخی دیگر از اعضای مركزیت سازمان نیز به مرور دستگیر شدند و بدینترتیب امكان ترقی برخی از عناصر پایینتر به مركزیت فراهم شد. 


تلاش آیت‌الله منتظری برای جلوگیری از اعدام سرکرده سازمان پیکار/ روزی که شهید لاجوردی آرزوی مرگ کرد!

چارت تشکیلاتی جناح انقلابی(فراکسیون) راه کارگر به رهبری نوشین نفیسی


پس از خرداد 1360 و ورود مستقیم گروهها به جنگ مسلحانه با نظام، نوشین نفیسی به رهبری «جناح انقلابی» یا «جناح فراكسیون» راه كارگر پیكار میرسد. نام مستعار او در تشكیلات ثریا بود و به همراه همسرش با نام مستعار حسین، و بهمن محمودی با نام مستعار سیاوش، اعضای رهبری جناح انقلابی پیكار را تشكیل میدادند. در تابستان 1361 با شناسایی كامل این گروهك، نوشین نفیسی، همسرش، بهمن محمودی و چند عضو دیگر بازداشت و شش ماه بعد بهمن محمودی و حسین و بسیاری از اعضای پایین دست این گروهك به جرم كشتار مردم بیگناه به اعدام محكوم شدند. سعید نفیسی، برادر نوشین نفیسی به همراه عزت طبائیان، همسر مجید نفیسی اعدام شدند. نوشین نفیسی نیز در دادگاه انقلاب محكوم به اعدام شد، اما دخالت آیتالله منتظری سبب شد تا در اقدامی نادر، از زندان آزاد شود.

در تاریخ 63/9/25 یوسف صانعی، دادستان وقت كشور در نامهای به موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی كشور و رئیس شورای عالی قضایی نوشت: «با توجه به سیاست كلی فقیه عالیقدر حضرت آیتالله العظمی منتظری در رابطه با برخورد با افراد وابسته به گروهكها و زندانیان و با توجه به عنایت خاص ایشان نسبت به جناب آقای دكتر نفیسی، حسب نقل آیتالله محمدی گیلانی و با عنایت به اینكه افراد نزدیكی از این خانواده محكوم به اعدام و حكم درباره آ‌ن‌ها اجرا گشته و با عنایت به تعهد اسلامی و تخصص خود جناب آقای دكتر نفیسی و با توجه به تعهد پیوست تقاضا میشود ... درجه تخفیف برای محكومه نوشین نفیسی صبیه آقای دكتر نفیسی درخواست شود. ا- مجازات اعدام او به پانزده سال زندان 2- مدت حبس وی به پنج سال معلق شود. بدیهی است پدرش حاضر به ضمانت هم میباشد».

تلاش آیت‌الله منتظری برای جلوگیری از اعدام سرکرده سازمان پیکار/ روزی که شهید لاجوردی آرزوی مرگ کرد!

و بدینشكل توسط آیت‌الله منتظری زمینه آزادی عضو مركزیت یك سازمان كه به جنگ مسلحانه با نظام پرداخته بود، فراهم شد. آیتالله موسوی اردبیلی نیز در نامهای به شهید لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی تهران نوشت: «چون با پیشنهاد دادستان محترم كل كشور در جلسه ... شورای عالی قضایی تصویب شده است تخفیف مجازات اعدام محكوم نوشین نفیسی فرزند ابوتراب به پانزده سال حبس و تعلیق حبس به مدت پنج سال ... مراتب جهت اقدام قانونی اعلام میگردد».

شهید لاجوردی نیز در پشت برگه حكم آزادی نوشین نفیسی كه به وی ابلاغ شده بود، نوشت: «زندانی نوشین نفیسی یكی از خبیثترین و متعصبترین افراد نادری است كه در زندان تحمل كیفر مینماید، ولی با شیوههای منافقانه، بهدروغ خود را بریده نشان میدهد. بدیهی است كسی كه از مركزیت جناحِ انقلابی منشعب از پیكار مرتد محارب باشد، آزادیاش چه مقدار برای جامعه خطرناك است، ولی چه میشود كرد؟ چون دستور آزادی‌اش صادر شده، چارهای جز آزاد كردن نیست. (گرچه با تمام وجود مخالف آزادیاش هستم و معتقدم اگر قرار باشد مركزیت سازمان الحادی با آن همه جنایت و آمریت در كشتار مردم مسلمان و بیگناه و ... داشتن همه وزر و وبال اعضا و هواداران اعدام شده سازمانش، آزاد شود، پس ...؟!! خدایا تو شاهدی با دیدن این نامه و تبعیض غیرقابل تصور، مرگ خود را از تو خواستم!) لذا با سپردن كفیل و وثیقهای معادل یك میلیون تومان آزاد شد.

تلاش آیت‌الله منتظری برای جلوگیری از اعدام سرکرده سازمان پیکار/ روزی که شهید لاجوردی آرزوی مرگ کرد!

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر