مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۴۷۸
بازخوانی بیانیه مسعود رجوی در حمایت از موسوی پس از عاشورای 88 ؛
وی در ادامه‌ این بیانیه تأکید کرد: متهم‌كردن آقای موسوی به این‌كه راه مجاهدین را می‌رود، كذب محض و زمینه‌سازی برای ارعاب و اسكات و یا دستگیری است. اگر درست به‌یادم مانده باشد، موسوی در یكی از بیانیه‌های خود بعد از انتخابات گفت كه هدف او از شركت در انتخابات بازگرداندن عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بوده، اما در میانه‌ مسیر به هدف‌های بسیار بلندتری هدایت شده است. طبعاً ما آرزومندیم كه آقای موسوی در مسیر هدایت، روزی به آنجا برسد كه مرحوم منتظری رسید.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۹ - ۰۹ دی ۱۳۹۹ - 2020December 29

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ منافقین یکی از گروه‌هایی بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 به حمایت از سران فتنه پرداختند. فرقه رجوی که بار دیگر فضای را برای ابراز وجود مهیا دیده بود دوباره به میدان آمد. یکی از این اقدامات بیانیه‌هایی بود که به اسم مسعود رجوی – سرکرده فرقه – در حمایت از فتنه‌گران صادر می‌شد.

اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بیانیه‌ای بود که پس از حوادث عاشورای 88 توسط مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) صادر شد.

در این بیانیه آمده بود: "اكنون دنیا به چشم میبیند كه از جرقه حریق برخاسته و ریش و ریشهی دیكتاتوری آخوندی و قبای ولایت ... را در ایران فراگرفته است. جنگی كه سر باز ایستادن ندارد و تا آزادی میهن اشغال شده و خلق اسیر ادامه مییابد. با نقش ستایشانگیز زنان در صفوف اول نبرد، فرزندان دلیر ملت ایران، مزدوران را گوشمالی دادند، خلع سلاح كردند، خودروها و مراكز آن‌ها را درهمكوبیدند، تجهیزاتشان را به غنیمت گرفتند، لباسهای جرم و جنایت را به آتش كشیدند و عهد بستند كه میكشم، میكشم، آنكه برادرم كشت، بسیجی یزیدی خشم ما رو ندیدی دست مریزاد كه دفتر حساب و كتابهای رژیم را در هم پیچیدید ... اگر معنی آشوب و اغتشاش و ساختارشكنی، قیام و مقاومت و انقلاب برای آزادی است، بله، ما همه آشوبگریم، اغتشاشگریم و ساختار ولایت را به هر قیمت در هم میشكنیم. اگر تعریف شما از تروریسم ایستادگی در برابر سرقت حاكمیت مردم ایران و رزم جانانه برای آزادی و همان ارزشهای جهانشمولی است كه امروز رئیسجمهور آمریكا هم میگوید رژیم ایران ملزم به رعایت آن است، بله، ما را تروریست بخوانید".

وی در ادامه این بیانیه تأکید کرد: "متهمكردن آقای موسوی به اینكه راه مجاهدین را میرود، كذب محض و زمینهسازی برای ارعاب و اسكات و یا دستگیری است. اگر درست بهیادم مانده باشد، موسوی در یكی از بیانیههای خود بعد از انتخابات گفت كه هدف او از شركت در انتخابات بازگرداندن عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بوده، اما در میانه مسیر به هدفهای بسیار بلندتری هدایت شده است. طبعاً ما آرزومندیم كه آقای موسوی در مسیر هدایت، روزی به آنجا برسد كه مرحوم منتظری رسید. هر كس كه به حاكمیت و رأی آزاد جمهور مردم ایران پایبند است، با ماست و ما با او هستیم. در مصاف تاریخی مردم ایران با نظام ولایت و شخص ولیفقیه...، گفتهایم و تكرار میكنیم كه، بهرغم هر آنچه موسوی یا دیگران علیه مجاهدین و مقاومت ایران گفته باشند یا بگویند، هرگونه تعرض به آنها و خانواده و اطرافیانشان را قویاً محكوم میكنیم و به ولیفقیه ... اخطار میكنیم كه مسئولیت دستگیری و محاكمه و مجازات موسوی و هرگونه اقدام تروریستی مشخصاً و مستقیماً برعهده شخص اوست. كلید پیروزی و اصل طلایی، در این شرایط، حداكثر تهاجم است. اقشار مختلف مردم بهویژه كارگران و دهقانان را بیش از پیش به اعتراض و اعتصاب و مقاومت و به صفوف قیام و ارتش آزادی فرا بخوانید ... زمان آن رسیده است كه اسم خیابان مصدق را هم برگردانید. همان نام بزرگی كه مردم در جریان انقلاب ضدسلطنتی گذاشته بودند. اما (امام) خمینی ...  بر خیابان مصدق، نام ولی عصر گذاشت".

منبع: کتاب روزشمار هشت ماه نبرد مقدس . مرکز اسناد انقلاب اسلامی


 


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر