کلاس تاریخ

لیاقت وزیر!

مدرس به یکی از نزدیکانش گفت: «عبدالباقی! چند ورق از آن کاغذهای مرغوب خود را بیاور.» سپس به آن مرد گفت: «آن بسته کاغذ وزیر را بردار و این کاغذها را هم روی آن بگذار.» آنگاه روی یک تکه کاغذ قند نوشت: «جناب وزیر! کاغذ فراوان است، ولی لیاقت تو بیشتر از این کاغذی که روی آن نوشته‌ام نیست...»
يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله مدرس از زعمای مبارز شیعه در عصر پهلوی اول در امر مخالفت و مبارزه با سران رژیم هیچ ابایی نداشت. در این زمینه می‌خوانیم:

آیت‌الله مدرس غالبا نامه‌های خود به سران  مملکتی را روی پاکت تنباکو یا کاغذهایی که آن روزگار قند در آن می‌پیچیدند، می‌نوشت. یکی از وزیران نامه‌ای از مدرس دریافت کرد و ظاهرا آن را اهانت به خود تلقی کرد. روزی یکی از آشنایان مدرس یک بسته کاغذ آورد و گفت: 

لیاقت وزیر!

«جناب وزیر این کاغذها را فرستاده‌اند که حضرت‌عالی مطالب خود را روی آنها مرقوم فرمائید.» مدرس به یکی از نزدیکانش گفت: «عبدالباقی! چند ورق از آن کاغذهای مرغوب خود را بیاور.» سپس به آن مرد گفت: «آن بسته کاغذ وزیر را بردار و این کاغذها را هم روی آن بگذار.» آنگاه روی یک تکه کاغذ قند نوشت: «جناب وزیر! کاغذ فراوان است، ولی لیاقت تو بیشتر از این کاغذی که روی آن نوشته‌ام نیست...»

منبع: برگرفته از کتاب مدرس، به نقل از دکتر سید عبدالباقی مدرس.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات