کلاس تاریخ

روزی که همه مسلمانان جهان نگران امام بودند

«شب 12بهمن همه مردم نگران بودند؛ حتی شنیدم مسلمانان سایر کشورها هم که دوست‌دار امام بودند نگرانی خود را پنهان نمی‌کردند. طبیعی هم بود؛ چراکه انقلاب اسلامی در برابر همه ابرقدرت‌ها قرار داشت؛ لذا همه مسلمان‌ها آن شب برای امام دعا می‌کردند.»
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۰

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روزی که قرار بود امام بعد از سال‌ها دوری به کشور برگردند، روز سرنوشت‌سازی بود. در عین حال همه مردم نگران بودند. زیرا از یک طرف رژیم تهدید کرده بود و از طرف دیگر وجود کارگزاران کشورهای خارجی در داخل بر نگرانی می‌افزود.

در این زمینه آیت‌الله  سید محمد خامنه‌ای در می‌گوید: «شب 12بهمن  همه مردم نگران بودند؛ حتی شنیدم مسلمانان سایر کشورها هم که دوست‌دار امام بودند نگرانی خود را پنهان نمی‌کردند. طبیعی هم بود؛ چراکه انقلاب اسلامی در برابر همه ابرقدرت‌ها قرار داشت؛ لذا همه مسلمان‌ها آن شب برای امام دعا می‌کردند.»


روزی که همه مسلمانان جهان نگران امام بودند

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات