بیانیه اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا در محکومیت کشتار مردم تبریز در سال 1356

به دنبال کشتار مردم تبریز در 29 بهمن 1356، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا با صدور بیانیه‌ای این قتل عام را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: مردم مسلمان تبریز که بارها پیشتاز حرکت های انقلابی و ضد امپریالیستی میهن ما بوده اند و نقشی از عظیم در جنبش تنباکو، جنبش مشروطیت، سرنگونی استبداد صغیر، قیام پرشکوه شیخ محمد خیابانی و 15 خرداد خونین 42 ایفا نموده‌اند این بار نیز با برگزاری بزرگترین تظاهرات و افشاگری‌ها و دادن بیش از 100 شهید و هزاران مجروح و دستگیری، طبق اولین اخبار رسیده از ایران نقش حماسه آفرین خود را برای همیشه در تاریخ به ثبت رساندند...
سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۴
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به دنبال کشتار مردم تبریز در 29 بهمن 1356، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا با صدور بیانیه‌ای این قتل عام را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه که تحت عنوان "تبریز قهرمان در خون و آتش" در سوم اسفند 1356 منتشر شد آمده بود: مردم مسلمان تبریز که بارها پیشتاز حرکت های انقلابی و ضد امپریالیستی میهن ما بوده اند و نقشی از عظیم در جنبش تنباکو، جنبش مشروطیت، سرنگونی استبداد صغیر، قیام پرشکوه شیخ محمد خیابانی و 15 خرداد خونین 42 ایفا نموده‌اند این بار نیز با برگزاری بزرگترین تظاهرات و افشاگری‌ها و دادن بیش از 100 شهید و هزاران مجروح و دستگیری، طبق اولین اخبار رسیده از ایران نقش حماسه آفرین خود را برای همیشه در تاریخ به ثبت رساندند...

در روز شنبه مردم مسلمان تبریز در مساجد و تکایا اجتماع کرده و سپس با مشت‌های گره کرده و عزمی راسخ وارد خیابن ها شده و با فریاد مرگ بر رژیم شاهنشاهی، خمینی خمینی خدانگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو، گرامی باد یاد و خاطره طلاب شهید قم و زندانیان سیاسی را آزاد کنید به مراکز توطئه چینی و استثمار و استعمار حمله کرده و آنها را نابود ساختند.

در زیر تصویر بیانیه بیانیه اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا در محکومیت کشتار 29 بهمن مردم تبریز می‌آید.


بیانیه اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا در محکومیت کشتار مردم تبریز در سال 1356

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات