کلاس تاریخ

رشوه‌خواری به شیوه محمدرضا شاه!

اسنادی در دست است که نشان می‌دهد، محمدرضا پهلوی حتی در کوچک‌ترین معاملات نیز از دریافت رشوه ابایی نداشت. او از هر فرصتی برای برای انباشتن ثروت بهره می‌برد. بدتر اینکه رشوه‌خواری شاه، فعالیت قاچاقچیان را هم تسهیل می‌کرد.
سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فساد در رژیم پهلوی از همان اوان تاسیس این سلسه نهادینه شده بود. این میراث رشوه‌خواری و چپاول بیت‌المال از پدر به پسر به ارث رسید و در اسناد و یادداشت‌های برجای مانده از کارگزاران رژیم این فسادها برملا شده است.

اسنادی در دست است که نشان می‌دهد، محمدرضا پهلوی حتی در کوچک‌ترین معاملات نیز از دریافت رشوه ابایی نداشت. او از هر فرصتی برای برای انباشتن ثروت بهره می‌برد. بدتر اینکه رشوه‌خواری شاه، فعالیت قاچاقچیان را هم تسهیل می‌کرد. در یکی از اسناد برجای مانده، مامور وزارت گمرکات و انحصارات اظهار می‌دارد:

«در حال حاضر آقای سرتیپ [علی‌اکبر] ضرغام وزیر آن وزارتخانه ماهیانه مبلغ 3000000 ریال به اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌پردازد.» افسر مزبور اضافه می‌نماید: «مامورین وزارتخانه مزبور شخصا اقدام به وارد کردن کالای قاچاق از خارج نموده به طوری که در قسمت جنوب وارد کردن قاچاق برای قاچاقچیان نفعی ندارد.»

رشوه‌خواری به شیوه محمدرضا شاه!

منبع: کتاب «مفاسد خاندان پهلوی»؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات