پایگاه  مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ اولین بار در نوروز سال 1343 بود كه كارت‌های تبریك نوروزی با تصویر امام خمینی(ره) تهیه و طراحی شد. این كارت پستال‌ها زمانی طراحی شدند كه امام خمینی (ره) آخرین روزهای حبس و حصر خود در تهران را می گذراندند و طی مدت كوتاهی صدها هزار نسخه از آنها مخفیانه تكثیر شد.

این كارت پستال‌ها اغلب آیات و اشعاری با مضامین مبارزاتی  داشتند. به عنوان مثال در یکی از این كارت ها از این بیت شعر استفاده شده بود:

بود آن روز بر ما عید مطلق
كه در جنبش درآید پرچم حق

از آن تاریخ به بعد كارت‌های تبریك و تقویم‌های متعددی با تصویر امام خمینی (ره) به صورت مخفیانه در میان مردم  منتشر و جابجا شد كه نشان از علاقه روز افزون مردم به امام(ره) داشت. علاقه ای كه منجر به ادامه نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی شد. در ادامه می توانید نمونه هایی از این كارت های تبریك را مشاهده کنید.

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

كارت تبریك عید نوروز 1343 با تصویر امام

 

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

كارت تبریك نوروز ۱۳۴۳ كه در اصفهان منتشر شد

 

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

كارت تبریكی كه در نجف اشرف منتشر شد

 

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

تبریك نوروز ۱۳۴۴ در اصفهان

 

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

كارت تبریك مربوط به نوروز 1344

 

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

تبریك به مناسبت ورود امام خمینی(ره) به قم

 

كارت تبریك عید نوروز با تصویر امام خمینی(ره)

سالنامه 1344 شمسی مزین به تصویر امام(ره)