کد خبر: ۱۱۹۲
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد

قیام 17 شهریور به روایت تصاویر

واقعهٔ شهریور ۱۳۵۷ معروف به «جمعهٔ سیاه» واقعه‌ای در جریان ناآرامی‌هایی بود که در نهایت به وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران انجامید، در تاریخ 17 شهریور تظاهرات مردم و انقلابی در خیابان ژاله (۱۷ شهریور) و میدان ژالهٔ (شهدا) در تهران، منجر به سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران شد.این حادثه آغاز پایان کار رژیم پهلوی ایران در نظر گرفته می‌شود که هر گونه امید به مصالحه میان انقلابیون و سلطنت‌طلبان را از میان برد.
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۸
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی قتل عام مردم  تهران در  17شهریور در میدان ژاله (شهدا) بود. کشتار بی‌رحمانه مردم در آن روز تجلی واقعی رژیمی بود که سعی می‌کرد با فریب کاری از خود چهره‌ای صلح دوست، آزادی خواه و مخالف با مفاسد بسازد. واقعه 17 شهریور نقطه پایانی بود بین ملتی ستمدیده و رژیمی ستمکار. این واقعه نظریه امام خمینی را در دروغ‌گویی و فریب کاری رژیم به اثبات رساند و مردم را برای سرنگونی رژیم مصمم‌تر ساخت.
در زیر تصاویر این جنایت رژیم پهلوی که توسط  اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است آمده است.
تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات