کد خبر: ۱۲۶۳
23 شهریور 1357

تظاهرات خونین مردم در تبریز و مشهد

تظاهرات خونيني در تبريز و مشهد عليه رژیم پهلوی  برگزار شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات