کد خبر: ۱۲۹۲
29 شهریور 1298

تظاهرات مردم مشهد در مخالفت با قرارداد 1919

در شهر مشهد اجتماع بزرگي از مخالفين قرارداد 1919 تشكيل شد و ناطقين از مردم خواستند انگليسيها را از ايران اخراج كنند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات