کد خبر: ۱۲۹۶
30 شهریور 1298

مخالفت مردم ایران با قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگليسي‌ها

مخالفت مردم با قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگليسي‌ها، ابعاد تازه‌اي گرفت و در اكثر شهرهاي ايران تظاهرات گسترده‌اي عليه وثوق الدوله انجام شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات